Hradec Králové

Z důvodu nemoci lektorky se dne 14. 2. 2018 kurz nekoná!!!

Náhradní termín je 28. 2. 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzy se konají v jídelně Sboru církve bratrské, V Kopečku 89 (vchod ze Zieglerovy ulice)

vždy ve středu od 16 do 19 hodin. Cena za jednu tříhodinovou lekci je 200,-Kč.

Září 2017 - květen 2018 se uskuteční tyto kurzy:

Základní kurz = 1. ročník

Pokročilý kurz = 2. ročník

Speciál kurz II. = 4. ročník

 

přihlásit se do kurzů již nyní můžete ZDE

 

 

Uskutečnily se tyto kurzy, můžete se podívat do jednotlivých fotogalerií:

2016/2017 se konaly Speciál kurz a Základní kurz

2015/2016 se konal Pokročilý kurz

2014/2015 se konal Základní kurz

------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpisy materiálu a pomůcek na jednotlivé lekce

najdete ve složce Rozpisy