Hradec Králové

Kurzy se konají od roku 2014.

2016/2017 se konaly Speciál kurz a Základní kurz

2015/2016 se konal Pokročilý kurz

2014/2015 se konal  Mini a Základní kurz

 

Září 2017 - květen 2018 se konají :

Speciál kurz II. = 4. ročník

Pokročilý kurz = 2. ročník

Základní kurz = 1. ročník

 

Fotografie z jednotlivých kurzů můžete prohlížet
po kliknutí na kurz - vpravo v Menu.